Rodzinie i Bliskim Leszka Kłodowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 13 grudzień 2022

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. + P. Leszka Kłodowskiego Komendanta Posterunku Rejonowego w Ostródzie. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski.

Poprzedni