Rodzinie i Bliskim Marka Mirosa : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 5 październik 2022

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Marka Mirosa Burmistrza Gołdapi w latach 1990-2014, jednego z najwybitniejszych samorządowców niepodległej i demokratycznej Polski, w uznaniu Jego wkładu w życie publiczne wyróżnionego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim w imieniu Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa składają: Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poprzedni