Rodzinie i Bliskim Marka Przybysza : Kondolencje

Opublikowano w Rozmaitości Ełckie dnia 11 marzec 2022

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość
o zakończeniu ziemskiego życia przez

ś.+p. Marka Przybysza,

wieloletniego pracownika Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Ełku,
głównego technologa.

Wdzięczny za sumienną pracę
na rzecz naszego miasta

w bólu łączę się
z Rodziną i Przyjaciółmi.

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

Poprzedni