Rodzinie i Bliskim Marka Przybysza : Kondolencje

Opublikowano w Rozmaitości Ełckie dnia 11 marzec 2022

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.+p. Marka Przybysza,

naszego Kolegi i sumiennego, wieloletniego Pracownika
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy w tych trudnych chwilach
Rodzinie i Bliskim
składają

Zarząd i pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku

Poprzedni