Rodzinie i Bliskim Nestora Zubalskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 13 marzec 2023

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. + P. Nestora Zubalskiego wieloletniego pracownika Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, I Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski.
Poprzedni