Rodzinie i Bliskim Pana Marka Mirosa : Kondolencje

Opublikowano w Kurier Goldapski dnia 13 październik 2022

Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Marka Mirosa
Burmistrza Gołdapi w latach 1990-2014.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

w imieniu
Konwentu Starostów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jan Harhaj
Przewodniczący Konwentu
Starosta Lidzbarski

Poprzedni