Rodzinie i Bliskim prof. dr. hab. inż. Jerzego Suchty : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 26 May 2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. † P. prof. dr. hab. inż. Jerzego Suchty zasłużonego naukowca i pedagoga, wybitnego specjalisty w zakresie gospodarki przestrzennej, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej i kadry naukowej, człowieka szlachetnego, oddanego nauce i pracy. Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Poprzedni