Rodzinie i Bliskim prof. dr. hab. inż. Jerzego Suchty : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 26 May 2023

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas na zawsze Ś. †P. prof. dr. hab. inż. Jerzy Suchta Specjalista z zakresu planowania przestrzennego obszarów wiejskich oraz ekonomiki i organizacji rolnictwa, Prodziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Wspaniały nauczyciel akademicki, doskonały dydaktyk, wieloletni członek Senatu i Rady Wydziału Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dziekan, Prodziekani oraz Społeczność Akademicka Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

  • 28-05-2023
    Mieczysław
  • 27-05-2023
    Zdzisław Piotrowski
Poprzedni