Rodzinie i Bliskim Profesora Rocha Mackowicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 7 lipiec 2023

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Rocha Mackowicza nauczyciela, wychowawcy i wykładowcy Akademii Rolniczo-Technicznej, a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, autorytetu w dziedzinie ornitologii i ochrony przyrody, wyróżnionego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Nagrodą im. Prof. Janiny Wengris. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poprzedni