Rodzinie i Bliskim Ś.P. Stanisława Góreckiego : Kondolencje

Opublikowano w Dziennik Elbląski dnia 10 grudzień 2021

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci
Dobrego, Serdecznego Człowieka i Przyjaciela
Ś.P. Stanisława Góreckiego
Cenionego Długoletniego Sołtysa Sołectwa Nowotki
Rodzinie i Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia,
łącząc się w bólu i żałobie.

Barbara Bruzdewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
oraz Radni Gminy Elbląg

Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Elbląg

Poprzedni