Rodzinie i Bliskim śp. Benedykta Rochnowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Nowomiejska dnia 24 listopad 2022

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Benedykta Rochnowskiego. Radnego Rady Gminy Kurzętnik i Sołtysa wsi Wawrowice, przedstawiciela Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”, wieloletniego działacza Stowarzyszenia „Moja Wieś Wawrowice”. Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składa Komisarz Gminy Kurzętnik oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Sołtysami i pracownikami Urzędu.

Poprzedni