Rodzinie i Bliskim śp. Urszuli Plitt : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Nowomiejska dnia 21 styczeń 2022

Składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci śp. Urszuli Plitt. Przewodniczącej Rady Gminy Grodziczno w kadencjach 2014-2018 i 2018-2023
Odeszła zasłużona osoba, która z poświęceniem pracowała na rzecz społeczności całej gminy Grodziczno. Zapamiętamy ją jako pracowitego, życzliwego, dobrego człowieka. Jej śmierć jest wielką stratą dla wspólnoty samorządowej gminy Grodziczno. Wójt Gminy Grodziczno, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, radni gminni, sołtysi, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych i stowarzyszeń z terenu gminy Grodziczno.

Poprzedni