Rodzinie i Bliskim Walentego Piłata : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 11 May 2022

Z głębokim żalem żegnamy prof. dr. hab. Walentego Piłata twórcę olsztyńskiej rusycystyki, wieloletniego kierownika Zakładu oraz Katedry Literatur Wschodniosłowiańskich, Dziekana Wydziału Humanistycznego w latach 1987-1989, Doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pana Profesora składa Rektor, Kolegium Rektorskie, Senat, Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

  • 26-12-2022
    Żal i smutek. Zofia Gainek grudzień 2022
  • 26-12-2022
    Zofia Gawinek
  • 11-05-2022
    Żegnaj Profesorze! Nina Parkasiewicz
Poprzedni