Rodzinie i Bliskim Wiktora Knercera : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 14 kwiecień 2023

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wiktora Knercera historyka, konserwatora zabytków, wybitnego znawcy krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, wyróżnionego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Poprzedni