Rodzinie i Bliskim Włodzimierza Jarmołowicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 18 sierpień 2022

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Włodzimierza Jarmołowicza dyrygenta, kompozytora, dziennikarza, popularyzatora folkloru Warmii i Mazur, animatora życia kulturalnego, wyróżnionego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy najgłębszego współczucia Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poprzedni