Rodzinie i Najbliższym Olgi Szwałkiewicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 17 listopad 2023

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr n. med. Olgi Szwałkiewicz Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w latach 1957-1983. Dr n. med. Olga Szwałkiewicz całe swoje życie poświęciła rozwojowi pediatrii w Olsztynie i regionie – jako praktykujący lekarz pediatra, pedagog kształcący pokolenia lekarzy i organizator ochrony zdrowia. Z Jej inicjatywy i dzięki Jej wielkiemu zaangażowaniu organizacyjnemu w 1966 roku powstał szpital pediatryczny przy ul. Żołnierskiej, który jest siedzibą Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do dzisiaj. Doktor Olga Szwałkiewicz była specjalistą w dziedzinie pediatrii i medycyny społecznej. W 1967 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Opublikowała około 30 prac z zakresu pediatrii i szpitalnictwa pediatrycznego. Stanowisko dyrektora Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pełniła przez łącznie przez 27 lat. W tym czasie szpital przeżywał okres dynamicznego rozwoju stając się najważniejszym ośrodkiem pediatrycznym w tej części Polski. Z Jej inicjatywy powstała szkoła przyszpitalna. Poza pracą w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pełniła również liczne inne funkcje publiczne. W latach 1961-1969 była przez dwie kadencje posłem na sejm, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1967-1973 była przewodniczącą Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Była członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, m.in. Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, Ligi Kobiet, Komitetu Budowy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Towarzystwa Miłośników Zdrowia, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Niezwykła energia i pasja zawodowa połączona z ogromną wrażliwością na dziecko i jego potrzeby zdrowotne oraz wychowawcze były motorem Jej wielowymiarowego działania – jako lekarza, pedagoga i społecznika. Była lekarzem bardzo lubianym przez pacjentów, cenionym przez ich rodziców oraz personel szpitala. Praca dr Olgi Szwałkiewicz i trwałe efekty tej pracy - nowy szpital oraz pokolenia wykształconych pediatrów stanowią nieoceniony wkład w obecny kształt opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim. Jesteśmy zaszczyceni, że spotkaliśmy dr Olgę Szwałkiewicz na swojej zawodowej drodze i mogliśmy oraz możemy korzystać z Jej dorobku i osiągnięć. Wraz z odejściem dr Olgi Szwałkiewicz straciliśmy wspaniałego i wyjątkowego człowieka, cenionego lekarza bez reszty oddanego pacjentom. Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach i wdzięcznej pamięci. Składamy wyrazy najszczerszego współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym. Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

 • 23-11-2023
  Ewa Zając
 • 21-11-2023
  Maria Dziejowska
 • 18-11-2023
  Pokój Jej Duszy ! Pozostanie na zawsze w moim sercu i pamięci. Teresa Wiażel.
 • 17-11-2023
  Ola Melnyk
 • 17-11-2023
  Krystyna Piskorz-​Ogórek
Poprzedni