Rodzinie i Najbliższym Piotra Stawiarskiego : Kondolencje

Opublikowano w Głos Lubawski dnia 28 styczeń 2022

Łącząc się w bólu i żałobie z
rodziną i najbliższymi składamy
najszczersze wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci
śp. Piotra Stawiarskiego
Prezesa OSP w Lubawie
dh Tomasz Ewertowski,
prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lubawie
oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa

Poprzedni