Rodzinie i Najbliższym Ś.P. Andrzeja Ołtuszewskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 15 lipiec 2021

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ANDRZEJA OŁTUSZEWSKIEGO
długoletniego członka Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. Z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
osoby niezwykle oddanej drugiemu człowiekowi

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
Składają
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy PWiK sp z o.o.
w Lidzbarku Warmińskim

Poprzedni