Rodzinie i Najbliższym Stanisława Bojarskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Giżycka dnia 3 marzec 2022

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Stanisława Bojarskiego
Radnego Rady Powiatu w Giżycku w latach 2010-2014 i 2014-2018.
W latach 2010-2014 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku oraz członka Komisji Spraw Społecznych.

Wyrażamy poczucie ogromnej straty.
Łącząc się w bólu i smutku najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają
Starosta Giżycki - Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Wicestarosta Giżycki - Mateusz Sieroński
Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku - Monika Łępicka-Gij

Poprzedni