Rodzinie i Przyjaciołom Marka Pietkiewicza : Kondolencje

Opublikowano w Rozmaitości Ełckie dnia 10 grudzień 2021

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o zakończeniu ziemskiego życia przez

Marka Pietkiewicza

naszego kolegi, informatyka, wieloletniego pracownika
Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku.

Wdzięczni za sumienną pracę na rzecz naszego miasta

w bólu łączymy się
z Rodziną i Przyjaciółmi

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku
wraz z pracownikami Urzędu

Poprzedni