Rodzinie i Przyjaciołom Stanisława Bezdzieckiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 17 marzec 2023

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi - lek. Stanisława Bezdzieckiego. Specjalista chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych, wieloletni pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

  • 17-03-2023
    Wyrazy współczucia Maria Tomułowicz
Poprzedni