Rodzinie i Współpracownikom Edmunda Piszcza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 24 marzec 2022

Każdy człowiek ma śmierć zapisaną w losie, czasem jednak trudno się pogodzić z odejściem ludzi, których całe życie było świadectwem dobra, mądrości, pracowitości i wiary w drugiego człowieka. Z głębokim smutkiem żegnamy Jego Ekscelencję Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza, w latach 1992-2006 Metropolitę Warmińskiego, duchowego przewodnika wiernych na Warmii, Mazurach i Żuławach. Rodzinie i Współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczucia. Andrzej Abako, Starosta Olsztyński, Jerzy Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie.

Poprzedni