Rodzinie oraz Bliskim Henryka Kaczmarka : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 8 grudzień 2022

Wyrazy głębokiego współczucia
najbliższej rodzinie oraz słowa otuchy
z powodu śmierci

Pana

Henryka Kaczmarka
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Ornecie
w latach 1989 - 2004
Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
w latach 2006 - 2010
Radnego Rady Powiatu Lidzbarskiego
w latach 2006 - 2010

Spoczywaj w pokoju

składają

Jan Harhaj
Starosta Lidzbarski

Jarosław Kogut
Wicestarosta Lidzbarski

Poprzedni