Rodzinie oraz Bliskim Włodzimierza Jarmołowicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 22 sierpień 2022

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Włodzimierza Jarmołowicza dziennikarza radiowego, dyrygenta, regionalisty, wybitnego popularyzatora kultury, który przed długie lata upowszechniał muzykę poważną i ludową. Z Jego inicjatywy powstały Chór i Kapela Olsztyńskiej Rozgłośni Radiowej oraz tak bardzo lubiane przez mieszkańców Olsztyna chóry Jara i Moderato. Odszedł Człowiek oddany i zasłużony kulturze regionu Warmii i Mazur. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski.

Poprzedni