Rodzinie oraz Nabliższym ś.p. Andrzeja Sienkiewicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta w Kętrzynie dnia 29 październik 2021

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego Kolegę, Przyjaciela i samorządowca, a także wieloletniego
Radnego Gminy Kętrzyn w latach 2002-2006;
Przewodniczącego Gminy Kętrzyn w latach 2006-1018
ś.+p. Andrzeja Sienkiewicza.
Rodzinie, Najbliższym i wszystkim pogrążonym wyrazy głębokiego współczucia i słowa szczerego wsparcia w trudnych chwilach.
Paweł Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kętrzyn;
Teresa Juchniewicz Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn;
Rada Gminy Kętrzyn

Poprzedni