Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stefana Ziajki. Żegnamy wybitnego uczonego oraz wychowawcę wielu pokoleń kadry mleczarskiej na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wśród których są także inżynierowie z naszej firmy. Szczere wyrazy współczucia składamy Rodzinie Pana Profesora oraz społeczności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. PGI Polska Grupa Inżynieryjna.
Poprzedni