Rodzinie prof. dr. hab. inż. Rocha Mackowicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 11 lipiec 2023

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Ś. † P. prof. dr. hab. inż. Rocha Mackowicza ostatniego z pokolenia „Kwidzyniaków”, działającego w latach 1937-1939 Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie. W Zmarłym tracimy wybitnego profesora w dziedzinie nauk przyrodniczych, znakomitego ornitologa, zasłużonego nauczyciela akademickiego, wychowawcę kilku pokoleń studentów. Odszedł Człowiek wielce zasłużony dla polskiej nauki oraz uczelni Warmii i Mazur, niezmiernie aktywny w życiu społecznym, oddany ludziom, wierny Bogu. Rodzinie Pana Profesora składam wyrazy szacunku i szczerego współczucia Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Poprzedni