Rodzinie prof. zw. dr. hab. Jana Szczerbowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 9 styczeń 2023

Z głębokim żalem żegnamy prof. zw. dr. hab. Jana Szczerbowskiego wybitnego uczonego z zakresu rybactwa śródlądowego, autorytetu w dziedzinie organizacji i produkcji rybackiej; życzliwego i cenionego nauczyciela akademickiego b. Wydziału Rybactwa i b. Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa; pierwszego doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2000); Przewodniczącego Rady Patronackiej UWM w Olsztynie w latach 2000-2009; Dyrektora Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w latach 1977-2000. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Pana Profesora składa Rektor, Kolegium Rektorskie, Senat, Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Poprzedni