Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Seniora

ś.p. Edmunda Piszcza

Doktora Teologii,
Metropolity Warmińskiego.

Wdzięczny za wieloletnią posługę na rzecz
Metropolii Warmińskiej
w bólu łączę się

z Rodziną, Przyjaciółmi oraz
Archidiecezją Warmińską.

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku

Poprzedni