Rodzinie śp. Urszuli Plitt : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Nowomiejska dnia 21 styczeń 2022

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Urszuli Plitt, Przewodniczącej Rady Gminy w Grodzicznie. Człowieka otwartego, przyjaznego i aktywnie angażującego się w życie społeczne. Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie składają Andrzej Ochlak, Starosta Nowomiejski wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, Kazimierz Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim oraz Radni Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

Poprzedni