Rodzinie Stefana Ruchlewicza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 2 styczeń 2024

28 grudnia 2023 r. odszedł od nas Stefan Ruchlewicz - prawy człowiek, oddany "Solidarności", jedna z najbardziej znaczących postaci przemian demokratycznych z początku lat 80 w Olsztynie. Działacz NSZZ "Solidarność", w tym kandydat na Przewodniczącego Regionu W-M na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu W-M. W roku 2016 odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez Prezydenta RP. Serdeczne kondolencje Rodzinie zmarłego składa w imieniu związkowców NSZZ "S" z Warmii i Mazur Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Dziki. Cześć Jego pamięci
Poprzedni