Rodzinie Wojciecha Lewandowskiego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 28 marzec 2022

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Lewandowskiego społecznika i pasjonata, niestrudzonego propagatora szeroko rozumianej kultury plastycznej, szczególnie wśród młodzieży - poprzez organizowanie odczytów i pogadanek, jak też corocznych spotkań dla maturzystów „U Prezydenta”, wystaw i pokazów dzieł sztuki oraz tworzenie szkolnych galerii sztuki i ich wzbogacanie, laureata Nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury (2008), założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie, które w 2019 roku uhonorowano Nagrodą Prezydenta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych. Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia przekazują Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk Przewodniczący Rady Miasta.

Poprzedni