Ryszardowi, Aleksandrze, Marcinowi, Małgorzacie Kłusowskim, Marcinowi Maciejewskiemu oraz ich Bliskim wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach z powodu śmierci Żony, Mamy, Teściowej i Babci składają pracownicy firmy Promyk.

Hołdy i wiadomości

  • 14-03-2024
    …”Śmierć jest odpoczynkiem podróżnego”…​. Łączymy się z bólu - Izabela i Grzegorz
Poprzedni