Ryszardowi Amarowiczowi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 7 czerwiec 2022

Prof. dr. hab. Ryszardowi Amarowiczowi wyrazy szczerego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach po stracie Żony składają pracownicy Zakładu Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

Poprzedni