Ryszardowi Kuć : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 3 luty 2023

Panu Ryszardowi Kuć Zastępcy Prezydenta Olsztyna w latach 2016 - 2022 serdeczne słowa otuchy i wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny, Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Agnieszka Sakowska-Hrywniak.
Poprzedni