Ryszardowi Lachowicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 30 listopad 2021

Panu Ryszardowi Lachowicz Radnemu Rady Miejskiej w Olsztynku
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Żony
składają Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda, Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko.

Poprzedni