Ryszardowi Turkowskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 20 wrzesień 2022

Koledze Ryszardowi Turkowskiemu wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy składają koleżanki i koledzy z Administracji Osiedla Jaroty Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jaroty" w Olsztynie.

Poprzedni