Tomkowi Jelińskiemu : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 21 listopad 2023

Naszemu drogiemu przyjacielowi, koledze i pracownikowi Tomkowi Jelińskiemu przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia z powodu śmierci Taty Pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Hołdy i wiadomości

  • 21-11-2023
    Odpoczywaj w pokoju. Ania z Córkami
Poprzedni