Waldemarowi Buszanowi : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 30 marzec 2023

Panu Waldemarowi Buszanowi wiceprzewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS oraz długoletniemu Dyrektorowi Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie serdeczne słowa otuchy i wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Żony składają Daniel Zadworny Wójt Gminy Dywity, Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Agnieszka Sakowska-Hrywniak
Poprzedni