Współpracownikom i wiernym Edmunda Piszcza : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 24 marzec 2022

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza. W osobie Zmarłego żegnamy człowieka wielkiego serca, niezwykle wrażliwego, zawsze gotowego nieść pomoc innym. Jego współpracownikom i wiernym z Archidiecezji Warmińskiej składamy wyrazy serdecznego współczucia. Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie wraz z pracownikami.

Poprzedni