Wyrazy głębokiego współczucia składają bliskim Marka Aleksandra Mirosa : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 7 październik 2022

Z wielkim żalem żegnamy zasłużonego dla Subregionu EGO samorządowca
Marka Aleksandra Mirosa

Burmistrza Gołdapi w latach 1990-2014 oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana w latach 2004-2011

Wyrazy głębokiego współczucia składają bliskim

Koleżanki i Koledzy samorządowcy ze Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana

Poprzedni