"Śmierć zawsze przychodzi nie porę, ale nie umiera ten, kto trwa w pamięci innych... " Ks. Jan Twardowski. Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi, są słowa zbyt małe, by żal wypowiedzieć... Ogromnie poruszeni, z wielkim smutkiem żegnamy Ś.† P. Mirosława Zawadzkiego emerytowanego długoletniego nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, cenionego i oddanego młodzieży pedagoga, cieszącego się estymą wychowawcę wielu pokoleń. Odszedł od nas człowiek niezwykły, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Życzliwy Kolega i współpracownik chętnie służący pomocą, posiadający rozległą wiedzę, rzetelny i lubiany nauczyciel, aktywny członek Koła Miejskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Olsztynie, pasjonat motoryzacji, górskich wędrówek i wędkarstwa, serdeczny, obdarzony poczuciem humoru Przyjaciel, barwny gawędziarz. Żonie Irenie i Synowi Arturowi z Rodziną oraz pozostałym bliskim Ś.P. Mirosława składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia Koleżanki i Koledzy emeryci z Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.

Hołdy i wiadomości

  • 04-05-2023
    Hanna i Tadeusz Niemirowie
  • 04-05-2023
    Teresa P
Poprzedni