Żonie Izabeli, Rodzinie i Bliskim Pana Wojciecha Borowego : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Lidzbarska dnia 23 luty 2023

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wojciecha Borowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, Przewodniczącego Rady Powiatu Lidzbarskiego IV kadencji, Radnego Rady Powiatu Lidzbarskiego I, II oraz III kadencji. Żonie Izabeli, Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia składają: Jan Harhaj Starosta Lidzbarski; Jarosław Kogut Wicestarosta Lidzbarski; Ewa Giedryś Przewodnicząca Rady oraz Radni Powiatu Lidzbarskiego
Poprzedni