Żonie, Rodzinie oraz Bliskim Janusza Pszczolińskiego : Kondolencje

Opublikowano w Głos Lubawski dnia 1 kwiecień 2022

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Janusza Pszczolińskiego
wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie,
byłego Radnego Powiatu Iławskiego.
Żonie, Rodzinie oraz Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia
Wójt Gminy Lubawa
Tomasz Ewertowski
wraz z pracownikami Urzędu
oraz
Przewodniczący Rady
Jan Laskowski i Radni Gminy Lubawa

Poprzedni