Rodzinie i Bliskim Pana Józefa Zaperta : Nekrologi

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 16 grudzień 2022

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
Józefa Zaperta
Samorządowca, byłego wójta gminy Rozogi

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają

Dariusz Frąckiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa

Poprzedni