Rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom oraz sąsiadom, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami ból, smutek i żal, okazali ogromne współczucie i życzliwość oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i uroczystościach pogrzebowych

śp. Jerzego Zdzisława Knyżewskiego

Składamy serdeczne słowa podziękowania.

Szczególne słowa podziękowania składamy Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Kalinowskiemu za modlitwę i wsparcie duchowe, Posłowi RP Panu Jerzemu Małeckiemu oraz przedstawicielowi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Panu Mateuszowi Szkaradzińskiemu za pośmiertne przekazanie „Medalu Stulecia Odzyskania Niepodległości” nadanego przez Prezydenta RP. Przedstawicielom Związku Zawodowego „Solidarność” i władzom Starostwa Powiatowego w Piszu za udział w uroczystościach pogrzebowych oraz ułanom z 10 Pułku Ułanów Litewskich za niezwykłą pamięć o śp. Jurku i ogromne zaangażowanie w organizację uroczystości.

Wszystkim
serdeczne Bóg zapłać - Rodzina

Poprzedni