Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Edytor Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Trackiej 5 dla celów wykonania umowy – publikacji ogłoszeń w zbiorach danych danych Announcements Limited 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. Zostałem poinformowany o nazwie i adresie siedzibie administratora danych oraz dobrowolności ich podania. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.

Poprzedni