Joannie i Markowi Taradejna : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 14 lipiec 2022

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, albowiem
najlepiej wyraża go milczenie…”
Wyrazy współczucia, słowa otuchy i wsparcia
w tych trudnych chwilach
Joannie i Markowi Taradejna
z powodu śmierci
Ojca i Teścia
Ś.P. Marcina Stanisława Ćwika
Wieloletniego emerytowanego pracownika Lasów Państwowych
Swoje życie zawodowe poświęcił temu co ukochał najbardziej- pięknej polskiej przyrodzie i dbaniu o nią. Oddany pracownik i serdeczny człowiek, służący dobrą radą i pomocą, zasłużony leśnik. Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako niezastąpiony Leśny Druh.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak wraz z pracownikami.

Poprzedni