Najbliższym i Rodzinie Alicji Matusewicz : Kondolencje

Opublikowano w Gazeta Olsztyńska dnia 10 październik 2022

"Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba, białozielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba" A. Osiecka. Łączymy się w bólu z Najbliższymi Alicji Matusewicz i składamy Im najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Alicjo, zbyt szybko nas opuściłaś. Dyrekcja i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku.

Hołdy i wiadomości

  • 09-11-2022
    Henryka
Poprzedni