Panu Romanowi Ruksztełło : Kondolencje

Opublikowano w Ikat – Gazeta Braniewska dnia 14 styczeń 2022

Panu Romanowi Ruksztełło
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
Siostry BARBARY
składają

Dariusz Frąckiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa

Poprzedni